గుండెల్లో గులాబీల ముళ్ళు song lyrics - Malleswari

 గుండెల్లో  గులాబీల  ముళ్ళు song lyrics


గుండెల్లో  గులాబీల  ముళ్ళు 

నాటింది  నిగారాల  వళ్ళు 

నన్ను  మాయజేయకే  నెరజాణ 


అయ్యొయ్యో  ఇలా  రాకు  వేళ్ళు 

ఒంపుల్లో  ఇరుక్కుంటే  కళ్ళు 

నిన్ను  లాగలేనుగా  నేనైనా 


తపోభంగమయ్యేలా  అలా  కొంగు  జారాలా 

మరి  బెంగ  పెరిగేలా  ఇలా  తొంగి  చూడాలా 


అతి  చిలిపిగా  మధనుడు  వదిలిన  సరమై  సొగసరి 

మతి  చెదరద  ఎదురుగ  కనబడితే  మల్లీశ్వరి 


అయ్యొయ్యో  ఇలా  రాకు  వేళ్ళు 

ఒంపుల్లో  ఇరుక్కుంటే  కళ్ళు 

నిన్ను  లాగలేనుగా  నేనైనా 


  సామ  సామ  సాయ    సామ  సామ  సాయా 


అగ్గిలాంటి  ని  అందాలు  రగిలించగానే    చన్నీళ్ళు 

ఆవిరావీరై  పోతాయ్  సౌందర్యమా 

సిగ్గూదాటి  ని  ఆత్రాలు  సొగసల్లుతుంటే  సుకుమారాలు 

అల్లరల్లరి  పోతాయ్  శృంగారమా 


హే  నిందించి  తప్పించుకోకమ్మా 

కనువిందించి  కవ్వించి  పోకమ్మా 

నువ్వంటే  తెగించి  రాకమ్మా  పోమ్మా 


అతి  చిలిపిగా  మధనుడు  వదిలిన  సరమై  సొగసరి 

మతి  చెదరద  ఎదురుగ  కనబడితే  మల్లీశ్వరి 


అయ్యొయ్యో  ఇలా  రాకు  వేళ్ళు 

ఒంపుల్లో  ఇరుక్కుంటే  కళ్ళు 

నిన్ను  లాగలేనుగా  నేనైనా 


కాగడాలు  అనిపించేలా  ని  ఆగడాలు  వెలిగించాల 

ఎక్కడెక్కడేమున్నాయో  గాలించగా 

స్వాగతాలు  వినిపించేలా  ని  సోయగాలు  శృతిమించాలా 

హెచ్చ్చుతగ్గులెన్నున్నాయో  వివరించగా 


చురుక్కు  చురుక్కుమనేలా  నను  కొరుక్కు  కొరుక్కు  తినాలా 

వయస్సు  సమస్య  తీరేలా  రామ్మా 


ఆహా  అతి  చిలిపిగా  మధనుడు  వదిలిన  సరమై  సొగసరి 

మతి  చెదరద  ఎదురుగ  కనబడితే  మల్లీశ్వరి 


అయ్యొయ్యో  ఇలా  రాకు  వేళ్ళు 

ఒంపుల్లో  ఇరుక్కుంటే  కళ్ళు 

నిన్ను  లాగలేనుగా  నేనైనా 


తపోభంగమయ్యేలా  అలా  కొంగు  జారాలా 

మరి  బెంగ  పెరిగేలా  ఇలా  తొంగి  చూడాలా 


అతి  చిలిపిగా  మధనుడు  వదిలిన  సరమై  సొగసరి 

ఆహ  మతి  చెదరద  ఎదురుగ  కనబడితే  మల్లీశ్వరి 


  సామ  సామ  సాయ    సామ  సామ  సాయా 

  సామ  సామ  సాయ    సామ  సామ  సాయాGundello Gulabila Mullu Song Lyrics


Gundello gulabila mullu

Naatinde nigaaraala vallu

Nannu maayajeyake nerajaana


Ayyoyyo ilaa raaku vellu

Vompullo irukkunte kallu

Ninnu laagalenugaa nenainaa


Tapobhangamayyelaa alaa kongu jaaraalaa

Mari benga perigelaa ilaa tongi chudaalaa


Ati chilipiga madanudu vadilina sarami sogasari

Mati chedarada edurga kanabadite malliswari


Ayyoyyo ilaa raaku vellu

Vompullo irukkunte kallu

Ninnu laagalenugaa nenainaa


O saama saama saaya O saama saama saayaa


Aggilaanti ni andaalu ragilinchagaane i channillu

Aaviraavirai potaaye soundaryamaa

Siggudaati ni aatraalu sogasallutunte sukumaaraalu

Allarallarai potaave srungaaramaa


Hey nindinchi tappinchukokammaa

Kanuvindinchi kavvinchi pokammaa

Nuvvanta teginchi raakammaa pommaa


Ati chilipiga madanudu vadilina sarami sogasari

Mati chedarada edurga kanabadite malliswari


Ayyoyyo ilaa raaku vellu

Vompullo irukkunte kallu

Ninnu laagalenugaa nenainaa


Kaagadaalu anipinchelaa ni aagadaalu veliginchaala

Ekkadekkademunnaayo gaalinchagaa

Svaagataalu vinipinchelaa ni soyagaalu srutiminchaala

Hechchutaggulennunnaayo vivarinchagaa


Churukku churukkumanelaa nan korukku korukku tinaalaa

Vayassu samasya tirelaa raammaa


Aaha Ati chilipiga madanudu vadilina sarami sogasari

Mati chedarada edurga kanabadite malliswari


Ayyoyyo ilaa raaku vellu

Vompullo irukkunte kallu

Ninnu laagalenugaa nenainaa


Tapobhangamayyelaa alaa kongu jaaraalaa

Mari benga perigelaa ilaa tongi chudaalaa


Ati chilipiga madanudu vadilina sarami sogasari

Aaha Mati chedarada edurga kanabadite malliswari


O saama saama saaya O saama saama saayaa

O saama saama saaya O saama saama saayaa


Movie Details 

Song:  Gundello gulabila

Lyricist:  Sirivennela Seetharama Sastry

Singers:  K.S. Chitra, Shankar Mahadevan

Movie:  Malleswari

Cast:  Katrina Kaif,Venkatesh

Music Director:  Koti

Year:  2004

Label:  Aditya Music


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

గండరా బాయ్ - Skanda

దోస్తీ - RRR

నాటు నాటు - RRR