దోస్తీ - RRR

 Dosti Song Lyrics In Telugu

పులికి విలుకాడికి 
తలకి ఉరితాడుకి 
కదిలే కార్చిచ్చుకి 
కసిరే పడగళ్ళకి 
రవికి మేఘానికి
దోస్తీ…. దోస్తీ


ఊహించని చిత్ర విచిత్రం 
స్నేహానికి చాచిన హస్తం 
ప్రాణానికి ప్రాణం ఇస్తుందో తీస్తుందో 
ధరదంథాన దంధర దంధమ్ 
ధరదంథాన దంధర దంధమ్ 
ధరదంథాన దంధర దంధమ్ 
ధంధాన దందందం


పడపాటికి జడివానకి దోస్తీ 
విధిరాతకి ఎదురీదని దోస్తీ 
పెను జ్వాలకి హిమనగామిచ్చిన కౌగిలి  దోస్తీ 
ధరదంథాన దంధర దంధమ్ 
ధరదంథాన దంధర దంధమ్ 
ధరదంథాన దంధర దంధమ్ 
ధంధాన దందందం


అనుకోని గాలి దుమారం 
చెరిపింది ఇరువురి దూరం 
ఉంటారా ఇకపై ఇలాగ వైరమే భురివై 
నడిచేది ఒకటే దారై 
వెతికేది మాత్రం వేరై 
తెగిపోదా ఎదో క్షణాన స్నేహమే ద్రోహమై 
… తొందర పడి పడి ఉరుకలేత్తే ఉప్పెన పరుగుల హో 
ముందుగా తెలియదు ఎదురు వచ్చే తప్పని మలుపులే హో


ఊహించని చిత్రవిచిత్రం 
స్నేహానికి చాచిన హస్తం 
ప్రాణానికి ప్రాణం ఇస్తుందో తీస్తుందో 
ధరదంథాన దంధర దంధమ్ 
ధరదంథాన దంధర దంధమ్ 
ధరదంథాన దంధర దంధమ్ 
ధంధాన దందందం 


పడపాటికి జడివానకి దోస్తీ 
విధిరాతకి ఎదురీదని దోస్తీ 
పెను జ్వాలకి హిమనగామిచ్చిన కౌగిలి  దోస్తీ

ధరదంథాన దంధర దంధమ్ 
ధరదంథాన దంధర దంధమ్ 
ధరదంథాన దంధర దంధమ్ 
ధంధాన దందందం 


పడపాటికి జడివానకి దోస్తీ 
విధిరాతకి ఎదురీదని దోస్తీ 
పెను జ్వాలకి హిమనగామిచ్చిన కౌగిలి  దోస్తీ


Dosti Song Lyrics In English


Puliki vilukadiki 
Thalaki uri thaduki
kadhile karchichhuki
Kasire padagallaki
Ravikimeghaniki… 
Dosti... Dosti…


Oohinchani chitra vichitram
Snehaniki chachina hastham
Prananiki pranam isthundo theesthundho
Dharadhamdhan dhamdhara dham dham
Dharadhamdhan dhamdhara dham dham
Dharadhamdhan dhamdhara dham dham
Dhamdhana dhamdham


Padapatiki jadivaanaki dosti
Vidhiraathaki edhureedhani dosti
Penu jwalaki himanagamichhina kougili ee dosti
Dharadhamdhan dhamdhara dham dham
Dharadhamdhan dhamdhara dham dham
Dharadhamdhan dhamdhara dham dham
Dhamdhana dhamdham


Anukoni gaali dhumaram
Cheripindhi iruvuri dhooram
Untara ika pai ilaga vairame burivai
Nadichedhi okate daarai
Vethikedhi matram verai
Thegipodha edho kshanana snehamai drohamai
O.. thondhara padi padi urukaletthe
Uppena parugula hoo
Mundhuga teliyadhu edhuru vachhe
Thappani malupule hoo


Oohinchani chitra vichitram
Snehaniki chachina hastham
Prananiki pranam isthundo theesthundho
Dharadhamdhan dhamdhara dham dham
Dharadhamdhan dhamdhara dham dham
Dharadhamdhan dhamdhara dham dham


Dhamdhana dhamdham
Padapatiki jadivaanaki dosti
Vidhiraathaki edhureedhani dosti
Penu jwalaki himanagamichhina kougili ee dosti

Dharadhamdhan dhamdhara dham dham
Dharadhamdhan dhamdhara dham dham
Dharadhamdhan dhamdhara dham dham
Dhamdhana dhamdham


Padapatiki jadivaanaki dosti
Vidhiraathaki edhureedhani dosti
Penu jwalaki himanagamichhina kougili ee dosti
Song details:
Movie: RRR
Song: Dosti
Lyrics: Sirivennela Seetharama Sastry
Music: M.M Keeravaani
Singer: Hema Chandra
Music Label: Lahari Music.

Comments

Popular posts from this blog

గండరా బాయ్ - Skanda

నాటు నాటు - RRR