గండరా బాయ్ - Skanda

 Gandarabai Song Lyrics In Telugu

గండరా గండరా…. గండరా బాయ్ 
ఓసీ వొంపుల కుప్పల వయ్యారి 
సిగ్గుల మొగ్గల సింగారి 
టక్కుల టిక్కుల టెక్కలి టిక్కుల వయ్యారి 
ఓసీ మెత్తని సొత్తుల మందారి 
మత్తుల విత్తుల చల్లాలి 
పిల్లాడి గుండెలు పిల్లి మొగ్గలేయాలి 


గంట కొట్టి సెప్పుకో 
గంట కొట్టి సెప్పుకో 
గంటలోనే వస్థనే గండరా గండరా బాయ్ 
గజ్జె కట్టి సెప్పుకో గాజులేట్టి సెప్పుకో 
గాలి వాన తెస్తానే గండరా గండరా బాయ్ 


విన్నారోయ్ విన్నారోయ్ 
తయ్యారయ్యే ఉన్నారోయ్ 
విస్తారే విస్తారే విందే వడ్డించేస్తారో 
ఇస్టంగా ఇస్తారోయ్ నువ్వే నువ్వే వస్తారోయ్ 
నా గల్లా పెట్టె గళ్ళు మంటుందిరోయ్ 


గండరా బాయ్ గండరా బాయ్ 
గందరగోళంలో పెట్టకమాయ్ 
గండరా బాయ్ గండరా బాయ్ 
గత్తర కౌగిట్లో సుట్టాకమాయ్ 
గండరా బాయ్ గండరా బాయ్ 
గందరగోళంలో పెట్టకమాయ్ 
గండరా బాయ్ గండరా బాయ్ 
గత్తర కౌగిట్లో సుట్టాకమాయ్


ఓసీ వొంపుల కుప్పల వయ్యారి 
సిగ్గుల మొగ్గల సింగారి 
టక్కుల టిక్కుల టెక్కలి టిక్కుల వయ్యారి 
ఓసీ మెత్తని సొత్తుల మందారి 
మత్తుల విత్తుల చల్లాలి 
పిల్లాడి గుండెలు పిల్లి మొగ్గలేయాలి 


గంట కొట్టి సెప్పుకో 
గంట కొట్టి సెప్పుకో 
గంటలోనే వస్థనే గండరా గండరా బాయ్ 
గజ్జె కట్టి సెప్పుకో గాజులేట్టి సెప్పుకో 
గాలి వాన తెస్తానే గండరా గండరా బాయ్


గల్లా లుంగీ ఏసుకో 
గడ్డి వాము సుసుకో 
గట్టిగానే ఉంటాదోయ్ సయ్యాట ఇయ్యల 
గడ్డపార తీసుకో గట్టును ఇంకా తవ్వుకో 
సిగ్గుఉన్నంత లోతుగా పాతి పెట్టలా 
నీ తట్ట బుట్ట సరదేసుకో సోదాపి 
నా చెట్టాపట్టా పట్టేసుకో సోల్లాపి 
ఆ ముద్దులతోనే చల్లేస్తావే కళ్ళాపి 
ఓ ముగ్గులేడుతూ కూకుంటే 


నీ కెట్ట పనవుద్దీ 
హే వత్తాసే వత్తాసే 
నువ్వేమన్న వత్తాసే
నీ కట్ట మిట్ట పట్టే పట్టేయాలీరోయ్ 
గండరా బాయ్ గండరా బాయ్ 
గందరగోళంలో పెట్టకమాయ్ 
గండరా బాయ్ గండరా బాయ్ 
గత్తర కౌగిట్లో సుట్టాకమాయ్


ఓసీ వొంపుల కుప్పల వయ్యారి 
సిగ్గుల మొగ్గల సింగారి 
టక్కుల టిక్కుల టెక్కలి టిక్కుల వయ్యారి 
ఓసీ మెత్తని సొత్తుల మందారి 
మత్తుల విత్తుల చల్లాలి 
పిల్లాడి గుండెలు పిల్లి మొగ్గలేయాలి


Gandarabai Song Lyrics In English

Gandara gandara…. gandarabai
Osi vompula kuppala vayyari
Siggula moggala singari
Takkula tikkula tekkali tiikkula vayyari
Osi metthani sotthula mandhaari
Matthula vitthula challali
Pilladi gundelu pilli moggaleyali


Ganta kotti seppuko ganti kotti seppuko
Gantalone vasthane gandara gandarabai
Gajje katti seppuko gajuletti seppuko
Gaali vaana testhane gandara gandarabai
Vinnaroy vinnaroy


Thayyaraye unnaroy 
Visthare visthare vindhe vaddinchestharo
Istanga istharoy nuvve nuvve vasthroy
Naa galla pette gallu mantundiroy
Gandarabai gandarabai


Gandharagolamlo pettakamai
Gandarabai gandarabai
Gatthara kougitlo suttakamai
Gandarabai gandarabai
Gandharagolamlo pettakamai
Gandarabai gandarabai
Gatthara kougitlo suttakamaiOsi metthani sotthula mandhaari
Matthula vitthula challali
Pilladi gundelu pilli moggaleyali
Ganta kotti seppuko ganti kotti seppuko
Gantalone vasthane gandara gandarabai
Gajje katti seppuko gajuletti seppuko
Gaali vaana testhane gandara gandarabai


Galla lungi esuko
Gaddi vamu susuko
Gattigane untadhoy sayyata iyyala
Gaddapara theesuko gattunu inka tavvuko
Siggunnantha lothuga pathi pettala
Nee thatta butta sardesuko sodhapi
Naa chettapatta pattesuko sollapi
Aa muddhulathone challesthave kallapi


O mugguleduthu kukunte
Nee ketta panavuddi
Hey vatthase vatthase
Nuvvemanna vatthase
Nee katta mitta patteyaliro
Gandarabai gandarabai
Gandharagolamlo pettakamai
Gandarabai gandarabai
Gatthara kougitlo suttakamai


Osi vompula kuppala vayyari
Siggula moggala singari
Takkula tikkula tekkali tiikkula vayyari
Osi metthani sotthula mandhaari
Matthula vitthula challali
Pilladi gundelu pilli moggaleyaliSong Details


Movie: Skanda
Song: Gandarabai
Lyrics: Anantha Sriram
Music: Thaman S
Singers: Nakash Aziz, Soujanya Bhagavatula
Music Label: Junglee Music Telugu.

Comments

Popular posts from this blog

దోస్తీ - RRR

నాటు నాటు - RRR