జన్మ జన్మల వరమి Song Lyrics - Malleswari

 జన్మ  జన్మల  వరమి Song Telugu Lyrics

జన్మ  జన్మల  వరమి  కలయిక 

పైట  కొంగుని  వదలను  నేనిక 

పాలబుగ్గల  అల్లరి  పిల్లతో 

శోభనం  భలే  వేడుక 


ముందరున్నది  ముద్దుల  పండుగ 

తరుముతున్నది  కమ్మని  కోరిక 

కోరుకున్నది  ఇస్తా  ర  ఇక 

నాయక  ఓడే  వేదిక 


ఓఓఓ  మై  డార్లింగ్  మోనాలిసా 

ఎక్కిందే  ఎదో  నిషా 

మెచేసనోయ్  మనోహర 

నచ్చింది  నీ  తొందర 


జన్మ  జన్మల  వరమి  కలయిక 

పైట  కొంగుని  వదలను  నేనిక 

పాలబుగ్గల  అల్లరి  పిల్లతో 

శోభనం  భలే  వేడుక 


మొదటి  చూపుతో  మురిపించి 

మెల్ల  మెల్లగా  తేర  దించి 

మాయమవ్వకే  నను  కవ్వించి 


మెత్త  మెత్తగా  ముద్దిచ్చి 

మత్తు  మత్తుగా  నను  గీచి 

మంట  రేపకోయ్  మైమరపించి 


హఠాత్తుగా  వరాల  వాన 

వర్షించన  ఎడారిలోన 

సృతించన  సుకలవీణ  ఓ  ప్రియతమా 


నన్నడగల  నరోత్తమా 

నా  సొగసు  నీదే  సుమ

 

ముందరున్నది  ముద్దుల  పండుగ  

తరుముతున్నది  కమ్మని  కోరిక 

కోరుకున్నది  ఇస్తా  ర  ఇక 

నాయక  ఓడే  వేదిక 


ఎంత  వింతది  గిలిగింత 

అణువు  అణువునా  పులకింత 

తనివి  తీర్చవా  ఎంతో  కొంత 


తేనే  పెదవిలో  తొణికింత 

తీగ  నడుములో  ఒణికింత 

తడిమి  చూడని  ని  తనువంతా 


అదే  కదా  వివాహ  బంధం 

అనుక్షణం  ఎదో  సుగంధం 

అందించన  ప్రియా  యుగాంతం  ప్రేమామృతం 


ఓఓఓ  మై  డార్లింగ్  మోనాలిసా 

అయ్యానే  నీ  బానిస  స  స  

 

జన్మ  జన్మల  వరమి  కలయిక 

పైట  కొంగుని  వదలను  నేనిక 

పాలబుగ్గల  అల్లరి  పిల్లతో 

శోభనం  బలే  వేడుక 


ముందరున్నది  ముద్దుల  పండుగ 

తరుముతున్నది  కమ్మని  కోరిక 

కోరుకున్నది  ఇస్తా  ర  ఇక 

నాయక  ఓడే  వేదిక 


జన్మ  జన్మల  వరమి  కలయిక  

పైట  కొంగుని  వదలను  నేనిక 

పాలబుగ్గల  అల్లరి  పిల్లతో  

శోభనం  బలే  వేడుక Janma Janmala Varamii Song Telugu Lyrics


Janma Janmala Varami Kalayika

Paita Konguni Vadalanu Nenika

Palabuggala Alari Pillato

Shobanam Bhale Veduka

Mundarunnadi Muddula Panduga

Tarumutunnadi Kammani Korika

Korukunnadi Ista Ra Ika

Nayaka Ode Vedika

000 My Darling Monalisa

Ekkinde Edo Nisha

Mechesanoy Manohara

Nachindi Ne Tondara

Janma Janmala Varami Kalayika

Paita Konguni Vadalanu Nenika

Palabuggala Alari Pillato

Shobanam Bhale Veduka

Modati Chuputho Muripinchi

Mella Mellaga Tera Dinchi

Mayamavvake Nanu Kavvinchi

Metha Methaga Muddichi

Mattu Mattuga Nanu Gichi

Manta Repakoy Mamarapinchi

Hathattuga Varaala Vaana

Varshinchene Edanlona

Srutinchana Sukalaveena O Priyatama

Nannadagala Narothamaa

Na Sogasu Neede Suma

Mundarunnadi Muddula Panduga

Tarumutunnadi Kammani Korika

Korukunnadi Ista Ra Ika

Nayaka Ode Vedika

Enta Vinthadi Giligintha

Anuvu Anuvuna Pulakintha

Tanivi Tirava Ento Konthaa

Tene Pedavilo Thonikintha

Teega Nadumulo Onikinta

Tadimi Chudana Ni Tanuvantha

Ade Kadaa Vivaaha Bandham

Anukshanam Edo Sugamdham

Andinchana Priya Yugantam Premamrutam

000 My Darling Monalisa

Ayyane Ne Banisa Sa Sa Sa

Janma Janmala Varami Kalayika

Paita Konguni Vadalanu Nenika

Palabuggala Alari Pillato

Shobanam Bale Veduka

Mundarunnadi Muddula Panduga

Tarumutunnadi Kammani Korika

Korukunnadi Ista Ra Ika

Nayaka Ode Vedika

Janma Janmala Varami Kalayika

Paita Konguni Vadalanu Nenika

Palabuggala Alari Pillato

Shobanam Bale VedukaSong:  Janma Janmala

Lyricist:  Bhuvana Chandra

Singers:  S.P.Balasubramanyam, Shreya Ghoshal

Movie:  Malleswari

Cast:  Katrina Kaif, Venkatesh

Music Director:  Koti

Year:  2004

Label:  Aditya Music

Comments

Popular posts from this blog

గండరా బాయ్ - Skanda

దోస్తీ - RRR

నాటు నాటు - RRR