కొమురం భీముడొ - RRR

 Komuram Bheemudo Song Lyrics In Telugu

భీమా నిను కన్న నేల తల్లి 
ఊపిరి పోసిన చెట్టు చేమ 
పేరు పెట్టిన గోండు జాతి నీతో మాట్లాడుతూర్రా 
వినబడుతోందా 


కొమురం భీముడొ 
కొమురం భీముడొ 
కొర్రాసు నెగడోలే మండాలి కొడుకో 
మండాలి కొడుకో


కొమురం భీముడొ 
కొమురం భీముడొ 
రగారాగా సూర్యుడై రగలాలి కొడుకో
రగలాలి కొడుకో


కాళ్లు మోక్త బాంచెన్ అని 
వొంగి తొగలా 
కారడవి తల్లికి పుట్టానట్టేరో 
పుట్టానట్టేరో 


జులుము గద్దెకు తలను 
వొంచి తూగాల 
దుడుము తల్లి పేగుల పెరగానట్టేరో 
పెరగానట్టేరో 


కొమురం భీముడొ 
కొమురం భీముడొ 
కొర్రాసు నెగడోలే మండాలి కొడుకో 
మండాలి కొడుకో


చర్మమొలిచె దెబ్బకు 
ఒప్పంటు ఊగాలా 
చిమికే రక్తము చూసి 
చెదిరి తోగాల 
గుబులేసి కన్నీరు వొలికి తోగాల 
భూతల్లి చనుపాలు తాగనట్టేరో 
తాగనట్టేరో 


కొమురం భీముడొ 
కొమురం భీముడొ 
కొర్రాసు నెగడోలే మండాలి కొడుకో 
మండాలి కొడుకో


కాలువై పారె నీ గుండె నెత్తురు 
కాలువై పారె నీ గుండె నెత్తురు 
నేలమ్మా నుదిటి బొట్టైతుంది చూడు 
అమ్మ కాళ్ళ పారానైతుంది చూడు 
తల్లి పెదవుల నవ్వై మెరిసింది చూడు 


కొమురం భీముడొ 
కొమురం భీముడొ 
పుడమి తల్లికి జన్మ మరణమిస్తివిరో 
కొమురం భీముడొ


Komuram Bheemudo Song Lyrics In English

Bheema ninu kanna nela talli
Oopiri posina chettu chema matladuthurra
Vinabaduthondha


Komuram bheemudo
Komuram bheemudo
Korrasu negadole mandali koduko
Mandali koduko


Komuram bheemudo
Komuram bheemudo
Ragaraaga suryudai ragalaali koduko
Ragalaali koduko


Kaallu moktha banchen ani
Vongi thoogala
Kaaradavi talliki pottanattero
Puttanattero


Julumu gaddheku talanu
Vonchi thoogala 
Dhudumu talli pegula peraganattero
Peraganattero


Komuram bheemudo
Komuram bheemudo
Korrasu negadole mandali koduko
Mandali koduko


Charmam moliche dhebbaku
Oppantu oogala
Chimike rakthamu choosi
Chediri thoogala
Gubulesi kanneru volike thoogala
Bhoothalli chanu paalu thaganattero
Thaganattero


Komuram bheemudo
Komuram bheemudo
Korrasu negadole mandali koduko
Mandali koduko


Kaaluvai paare nee gunde netthuru
Kaaluvai paare nee gunde netthuru
Nelamma nudhiti bottaithundi choodu
Amma kaalla paaranaithundi choodu


Komuram bheemudo
Komuram bheemudo
Pudami thalliki janma maranamisthiviro
Komuram bheemudo
Song Details:
Movie: RRR
Song: Komuram Bheemudo
Lyrics: Sudhala Ashok Teja
Music: MM Keeravaani
Singer: Kaala Bhairava
Music Label: T Series Telugu.

Comments

Popular posts from this blog

గండరా బాయ్ - Skanda

దోస్తీ - RRR

నాటు నాటు - RRR