ఎత్తర జెండా - RRR

 Etthara Jenda Song Lyrics In Telugu

పరాయి పాలనపై కాలు దువ్వి 
కొమ్ములు విదిలించిన 
కోడె గిత్తలాంటి అమరవీరులని తలుచుకుంటూ 


నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా 
సత్తువ ఉరుమితే కొట్టరా కొండా
నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా 
సత్తువ ఉరుమితే కొట్టరా కొండా


 జెండ కొండ 
కత్తి సుత్తి గిత్త కోత కొమ్ము కోడై 
వంచలేని కోడె 
ఒంగోలు కోడె 
సిరిగల కోడె సిరిసిల్ల కోడె 
ఎల్లా ఎల్లా కోడె హెచ్చయిన కోడె 
రసికన గట్టిది రాయలసీమ కోడె 


నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా 
సత్తువ ఉరుమితే కొట్టరా కొండా


రయ్యా రయ్యా రక్తంలే లెమ్మనే 
దమ్ము దమ్ము గుండెలకేగ తన్నేనే 
ఉక్కు నరం బిర్రు బిర్రు బిగిసెనే 
అరె సిమ్మా సీకటి ముప్పంతా ముగిసేనే 
ఇప్పుడు కాకుంటే ఇంకెప్పుడు ఆడాలా 
డప్పుల మేళాలు మహా తప్పక మోగాలా 
మోత కూత కొత్త కోట తూట వేట తురుము కోడై 


కసి గల కోడై కలకత్తా కోడే 
రుజుగల కోడె గుజరాతి కోడె 
కత్తిలాంటి కోడె చిత్తూరు కోడె 
తిరుగే లేనిది తిరునాళ్ వేలి కోడె  హై 


నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా 
సత్తువ ఉరుమితే కొట్టరా కొండా

చుట్టూ చుట్టూ చుట్టూ చుట్టూ 
చుట్టూ చుట్టూ చుట్టూ చుట్టూ 
చుట్టూ చుట్టూ చుట్టూ చుట్టూ 
చుట్టూ చుట్టూ చుట్టూ చుట్టూ 
చుట్టారా చుట్టూ తలపాగా చుట్టరా 
పట్టర పట్టు పిడికిలి బిగపట్టరా 
జబ్బలు రెండు చరిచి జై కొట్టారా 
మన ఒక్కో గొంతు కోట్లాది బెట్టురా 


చూడరా మల్లేశా అందమైనది భరోసా 
కుమ్మర గణేశా కూడగట్టారా కులాసా 


ఆశ బుస్స బుట్ట గిట్ట గింజ గుంజు కోడె 
పంతమున్న కోడె పంజాబీ కోడె 
తగ్గనన్న కోడె టంగుటూరి కోడె 
పోరుశాల కోడె పల్లాసి కోడె 
విజయతి హారమే వీర మరాఠా కోడె 


నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా 
సత్తువ ఉరుమితే కొట్టరా కొండా 
నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా 
సత్తువ ఉరుమితే కొట్టరా కొండా
ఉరుము ఉరుము ఉరుము 
ఉరుము ఉరుము ఉరుము….


Etthara Jenda Song Lyrics In English

Parayi palana pai kalu dhuvvi
Kommulu vidilinchina
Kode gitthalanti amaravirulni talchukuntu


Netthuru marigithe etthura jenda
Satthuva urimithe kottara konda
Netthuru marigithe etthura jenda
Satthuva urimithe kottara konda


Ye jenda konda
Katthi sutthi gittha kotha kommu kodai
Vanchaleni kode 
Vongolu kode
Sirigala kode sirisilla kode
Ella ella kode hechhaina kode
Rasikana kode rayalaseema kode


Netthuru marigithe etthura jenda
Satthuva urimithe kottara konda


Rayya rayya rakthamle lemmane
Dhammu dhammu gundelakega thannene
Ukku naram birru birru bigisene
Arey simma seekati muppantha mugisene
Ippudu kakunte inkeppudu aadala
Dappula melalu maha thappaka mogala
Motha kootha kottha kota thoota veta thurumai kodai


Kasi gala kodai kalakattha kode
Rujugala kode gujarathi kode
Katthilanti kode chitthuru kode
Thirugulenidi thinalveli kode o hai
Netthuru marigithe etthura jenda
Satthuva urimithe kottara konda


Chuttu chuttu chuttu chuttu
Chuttu chuttu chuttu chuttu
Chuttu chuttu chuttu chuttu
Chuttu chuttu chuttu chuttu
Chuttara chuttu thalapaga chuttara
Pattara pattu pidikili biga pattara
Jabbalu rendu charichi jai kottara
Mana okko gonthu kotladhi bettura


Choodara mallesh andamainadi barosa
Kummara ganesha koodagattara kulasa
Aasa bussa butta gitta ginja gunju kode
Panthamunna kode panjabi kode
Thagganunna kode tanguturi kode
Pourushala kode pallasi kode
Vijayathi harame veera marata kode


Netthuru marigithe etthura jenda
Satthuva urimithe kottara konda
Netthuru marigithe etthura jenda
Satthuva urimithe kottara konda
Urumu urumu urumu
Urumu urumu urumuSong Details:
Movie: RRR
Song: Etthara Jenda
Lyrics: Ramajogayya Sastry
Music: MM Keeravaani
Singers: Vishal Mishra, Prudhvi Chandra, MM Keeravaani, Sahithi Chaganti, Harika Narayan
Music Label: T Series Telugu.

Comments

Popular posts from this blog

గండరా బాయ్ - Skanda

దోస్తీ - RRR

నాటు నాటు - RRR