ఆరాధ్య - Kushi(2023)

 Aaradhya Song Lyrics In Telugu

You are my sunshine
You are my moon light
Stars in this sky 
Come with me now 
You have my desire


నాతో రా నీలా రా ఆరాధ్యా 
పదము నీవైపిలా 
పరుగు నీదే కదా 
తనువు తెర మీదుగా 
చేరుకో త్వరగా 
మనసారా చెలి తార 


నా గుండెని మొత్తం తవ్వి తవ్వి 
చందనమంతా చల్లగా దోచావే 
 వందల కొద్ది పండగలున్న 
వెన్నెల మొత్తం నిండుగా ఉన్న 


ఆరాధ్య నా ఆరాధ్య 
నువ్వే లేనిది ఏది వద్దు ఆరాధ్య 
ఆరాధ్య నా ఆరాధ్య 
నువ్వే లేనిది ఏది వద్దు ఆరాధ్య


 పూట నా పాట 
చేరాలి నీ దాకా 
నీ చిన్ని మెడ వంపులో 
సాగాలి  ఆట 
తేడాలు తేలాకా గెలిచేది ఎవరెమిటో 
ఇలాగే.. ఉంటాలే.. 
నీతోనే దూరాలు తీరాలు లేవే 
రాధ్య నా ఆరాధ్య 
నువ్వే లేనిది ఏది వద్దు ఆరాధ్య


ఏదో అనాలంది 
ఇంకా వినాలంది 
నీ ఊహ మళ్లింపులో 
నా దాకా చేరింది నాకూడ బాగుంది 
నీ ప్రేమ కవ్వింపులో 
నీలానే మారానే 
అంటానే… నువ్వంటు నేనంటూ లేనే 


మనసారా చెలి తార 
నా గుండెని మొత్తం తవ్వి తవ్వి 
చందనమంతా చల్లగా దోచావే 
 వందల కొద్ది పండగలున్న 
వెన్నెల మొత్తం నిండుగా ఉన్న 


ఆరాధ్య నా ఆరాధ్య 
నువ్వే లేనిది ఏది వద్దు ఆరాధ్య 
ఆరాధ్య నా ఆరాధ్య 
నువ్వే లేనిది ఏది వద్దు ఆరాధ్య 


పదము నీవైపిలా 
పరుగు నీదే కదా 
తనువు తెర మీదుగా 
చేరుకో త్వరగా


Aaradhya Song Lyrics In English

You are my sunshine
You are my moon light
Stars in this sky 
Come with me now 
You have my desire


Naatho raa neela raa aaradhya
Padhamu neevaipila
Parugu needhe kada
Thanuvu thera medhuga
Cheruko twaraga


Manasara cheli thara
Na gundeni mottham tavvi tavvi
Chandamanatha challaga dochave
Ye vandhaladhi koddi pandagalunna
Vennela mottham ninduga unna


Aaradhya naa aaradhya
Nuvvu lenidhi edhi vaddu aaradhya
Aaradhya naa aaradhya
Nuvvu lenidhi edhi vaddu aaradhya


Ee poota naa pata 
Cherali nee dhaka
Nee chinni meda vampulo
Saagali ee aata
Thedalu thelaka gelichedi evaremito
Ilaage… untaale


Neethone dooralu theeralu leve
Aaradhya naa aaradhya
Nuvvu lenidhi edhi vaddu aaradhya
Aaradhya naa aaradhya
Nuvvu lenidhi edhi vaddu aaradhya


Edho analandhi
Inka vinalandhi
Nee ooha mallimpulo
Naa dhaka cherindi nakuda bagundi
Nee prema kavvimpulo
Neelane maarane
Antaaney nuvvantu nenantu lene


Manasara cheli thara
Na gundeni mottham tavvi tavvi
Chandamanatha challaga dochave
Ye vandhaladhi koddi pandagalunna
Vennela mottham ninduga unna


Aaradhya naa aaradhya
Nuvvu lenidhi edhi vaddu aaradhya
Aaradhya naa aaradhya
Nuvvu lenidhi edhi vaddu aaradhya


Song Details:
Movie: Kushi
Song: Aaradhya
Lyrics: Shiva Niravana
Music: Hesham Abdul Wahab
Singers: Sidsriram, Chinamyi
Music Label: Saregama India Pvt Ltd (Saregama Telugu)

Comments

Popular posts from this blog

గండరా బాయ్ - Skanda

దోస్తీ - RRR

నాటు నాటు - RRR